Wamono Groove: Shakuhachi & Koto Jazz Funk ’76

35,00  inc. VAT

In stock

A1 – Kifu Mitsuhashi–Nanbu Ushioi-Uta
A2 – Toshiko Yonekawa–Isohama Bon-Uta
A3 – Kifu Mitsuhashi–Hohai-Bushi
A4 – Toshiko Yonekawa–Otemoyan
A5 – Kifu Mitsuhashi–Aizu Bandaisan
B1 – Toshiko Yonekawa–Saitarō-Bushi
B2 – Kifu Mitsuhashi–Sōma Nagareyama
B3 – Toshiko Yonekawa–Yagi-Bushi
B4 – Kifu Mitsuhashi–Asadoya Yunta
B5 – Toshiko Yonekawa– Konpira Fune Fune

SKU: 5050580774728 Categories: ,

Guaranteed Safe Checkout